“Люлин-10”

Featured
бул. "Луи Пастьор" 18, ж.к Люлин
Featured

“Люлин-10”

бул. "Луи Пастьор" 18, ж.к Люлин

Description

Обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ С К.К.26,60М“, находящ се в УПИ I–291 (стар I–901), кв.27, м. „ж.к.Люлин-10мр“, район „Люлин“, гр. София

Обектът представлява жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи с к.к.26,60м, с РЗП 8479 кв.м. и се състои от две секции „А“ и „Б“, достъпни от двете съседни улици. На първи етаж са разположени 6 магазина със самостоятелни санитарни възли. На ниво първи етаж са разположени и два входа за жилищните етажи, самостоятелен вход за втория етаж с офисите, рампа за сутерена и проход за двора. На втория етаж на сградата са разположени 8 офиса, достъпни от коридор и самостоятелно стълбище от двора, всеки от които има обособен самостоятелен санитарен възел и кухненска ниша. В сутерена, разположен под сградата и под част от двора, са обособени 16 паркоместа, складови помещения за всяко от жилищата, абонатна станция и машинни помещения за асансьорите. Паркоместата не са свързани със стълбищата за жилищните етажи и са достъпни чрез самостоятелно стълбище, извеждащо директно навън.

Similar Listings

Compare listings

Compare