“Полиграфически комплекс”

Featured
бул. „Цариградско шосе“ 47, 1124 ж.к. Яворов, София
Featured

“Полиграфически комплекс”

бул. „Цариградско шосе“ 47, 1124 ж.к. Яворов, София

Description

ОБЕКТ: Преустройство и промяна на предназначение на част от “блок А” в ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС – заведения за хранене, фитнес, тоалетни и асансьори – в УПИ1 кв.19, м.”Трета извънградска част” , гр.София

ЧАСТ: Архитектура

Проектът е изготвен въз основа на:

  1. Одобрено архитектурно заснемане.
  2. Задание на Инвеститора.
  3. Геодезическо заснемане.

Съществуващо положение:

Представният “блок А” на Полиграфически Комплекс със съществуваща масивна административна сграда. Разположена е в самостоятелна УПИ, което има лица на три улици. Сградата има сутерен 5 надземни етажа и 6то подпокривно ниво. Вертикалната комуникация се осъществява по три стоманенобетонни стълбища – едно централно с два асансьора и по едно в двата края на сградата. Сутеренът съдържа ресторант, складове и технически помещения. На етажите са разположени по една заседателна зала, работни административни помещения, санитарни възли и сървърни.

Similar Listings

Compare listings

Compare