“Люлин-8”

Featured
ул. "Филиповско шосе" 26, 1324 ж.к Люлин 8, София
Featured

“Люлин-8”

ул. "Филиповско шосе" 26, 1324 ж.к Люлин 8, София

Description

СГРАДА “Люлин-8”

ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ С К.К.16.60М; К.К.18.00М; К.К.21.00М; К.К.30.00М“, находящ се в УПИ V–СГО, кв.83, м. „Бул.Сливница“, район „Люлин“, гр. София

Обектът представлява жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи с к.к.16.60м; к.к.18.00м; к.к.21.00м; к.к.30.00м, с РЗП 10121 кв.м. и се състои от: 11-етажно тяло в центъра с кота корниз 30,00м и кота било 33,00м; от североизток 6-етажно тяло с кота корниз 18,00 м и 16,60 м към съседния калкан; от югозапад 6- и 7-етажно тяло с коти корниз 18,00 м и 21,00 м; 2-етажно тяло с магазини и офиси от югоизток и покрит с един етаж проход от северозапад. В сутерена са разположени 24 паркоместа, 6 складови помещения, абонатна станция, агрегат за резервно ел.захранване и машинни помещения за асансьорите. На партерния етаж са обособени 15 помещения за магазини, помещение за трафопост, входовете за жилищните части – стълбища и асансьори, вход за офисите на първи (надпартерен) етаж и помещение за ел.табла. Магазините са с площ от 30 до 105 м2, като за всеки има отделен санитарен възел. На първи (надпартерен) етаж са обособени 15 помещения с площ от 30 до 75 м2, предназначени за офиси, които са достъпни по самостоятелно стълбище и общ коридор и имат самостоятелни санитарни възли. Втори, трети, четвърти и пети етаж за заети от по 1 бр. едностайно, 7 бр. двустайни жилища и една ателие във вход „А“ и 1 двустайно и 2 тристайни жилища във вход „Б“. Шести етаж е зает от 6 бр. двустайни жилища и 2 ателиета във вход „А“ и 2 двустайни и 1 тристайно жилище във вход „Б“. Седми, осми и девети етаж са заети от 5 бр. двустайни и 1 тристайно жилища. На десети (покривен) етаж се намират 3 бр. двустайни жилища. Достъпът до паркоместата и сутерена е осъществен чрез рампа от едната прилежаща улица, магазините на партерния етаж са достъпни за посетители от двете прилежащи улици, както и чрез вътрешния покрит проход от северозапад. Офисите на първи етаж са достъпни посредством самостоятелно стълбище от вътрешния покрит проход от северозапад. За достъп до жилищната част се използват вертикалните комуникационни ядра, съставени от стълбища и асансьори – вход „А“ и вход „Б“. Общите части са завършени с настилки от гранит по стъпалата, стените са шпакловани и финишно боядисани. Фасадите на сградата са изпълнени със смесени материали – полимерна мазилка, окачена фасада за първите два етажа и детайли, изпълнени по проект. Парапетите и балконите са иноксови със стъклена преграда. Магазините, офисите и жилищните части са изпълнени по БДС стандарт. Вертикалното планиране, отвеждането на повърхностните води и озеленяването са изпълнени по проект. Паркингът е изпълнен като армирана затревена растителност. Покривът на трети етаж представлява озеленена тераса, а покривното озеленяване на единадесети етаж включва различни видове ниски многогодишни цветя.

Similar Listings

Compare listings

Compare